Sälja, köpa eller värdera företag

Företagsmäklare arvode

Har du sökt efter företagsmäklare arvode? Inte man vill starta ett eget företag från grunden då detta många gånger är en väldigt svår och utdragen process. Både varumärke och kundkrets är något som tar lång tid att bygga upp. Vill man därför ta en genväg så skulle en möjlig väg kunna vara att köpa en redan etablerad verksamhet, där man sedan lång tid tillbaka redan har färdiga produkter och tjänster. Att börja sitt företagande med en redan väl inarbetad kundgrupp kan helt klart kraftigt öka dina förutsättningar för en bra start i ditt företagande. På så sätt slipper du den där långdragna uppstartsprocessen, som dessutom många gånger kan gå fel. Nu kan du istället fokusera på själva företagandet i sig, vilket ökar möjligheterna för en bra start.

Som privatperson, utan specialintresse för ekonomi, är det kanske inte det lättaste att bara köpa ett företag. Då kan det vara värt att lägga en extra slant på företagsmäklare arvode. För först krävs en ordentlig analys av det tilltänkta företaget. Därtill bör man också jämföra olika företag inom samma bransch för att se vilka som har det billigaste priset och de bästa förutsättningarna för en fortsatt lyckad verksamhet. Vill du inte själv utföra allt arbete med att göra en företagsvärdering så är en möjlig väg att gå att kontakta ett företag som hjälper dig med detta. Naturligtvis kommer inte detta gratis utan den anlitar tar alltid ut ett arvode för utfört jobb.

Förhandla om arvodet 

På samma sätt som en fastighetsmäklare tar ut arvode så tar också en företagsmäklare arvode för sin arbetsinsats. På samma sätt bör man också kunna förhandla om arvodet. Företagsmäklarens arvode har inga fasta prismodeller baserade på lag eller branschorganisation vilket innebär att du har goda möjligheter att förhandla om priset. Arvodet hos oss på Länia är alltid mycket prisvärt och konkurrenskraftigt för dig som kund. Vi har lång erfarenhet av företagsaffärer med många nöjda så väl köpare som säljare!

© Copyright 2022