Sälja, köpa eller värdera företag

Köpa företag att tänka på

Sökt information kring köpa företag att tänkta på? Det finns en del som vill starta ett företag från grund och botten för att sedan kanske sälja. Andra vill komma in i ett redan etablerat företag med en befintlig kundbas, för att sen utveckla företaget. Vi på Länia har under 25 års tid hjälpt säljare och köpare att på ett lyckat sätt hitta varandra.

Har du planer på att sälja eller köpa företag kan det var överväldigande många saker att tänka på. Var skall jag börja? Hur analyserar man ett bolag? Vad kan jag sälja för? Vad är rimligt att köpa för? Alla dessa frågor kan vi på Länia kan hjälpa dig att få besvarade på ett professionellt sätt.

Mer information kring köpa företag att tänka på 

I vilken bransch vill du köpa? Vi hjälper dig med att utreda hur branschen ser ut och hur det förväntas bli i framtiden. Något som du också behöver tänka på är om du vill köpa hela bolaget eller endast rörelsen för att sedan föra över denna till eget befintligt bolag, en s.k. ”inkråmsaffär”. När en sådan affär utförs på rätt sätt kan mycket goda värden tillföras till ditt befintliga bolag.

När man ska köpa företag att tänka på då är att se till att det görs en ordentlig analys vad avser omsättning och vinstmöjligheter. Man behöver granska säljarens budget ordentligt och är det så att köparen vill komma över även utrustning, maskiner och lokaler är det väldigt viktigt att man kontrollerar vad som är belånat eller vad som är på leasing. Det sista du vill upptäcka är att du köpt ett företag där du betalat för en stor andel maskiner och utrustning som inte är företagets egna utan som istället leasats från annat bolag.

Köper du ett företag bör du tänka på ifall du vill köpa allt från varumärke till utrustning, lager, personal och order eller om du enbart vill ta över företagsnamnet och dess kunder. Vi på Länia hjälper dig gärna med alla dessa funderingar och planeringar.

© Copyright 2020