Sälja, köpa eller värdera företag

Så lyckas du med smidiga affärsöverlåtelser

Affärsöverlåtelser i samband med försäljning eller köp av ett företag kan vara en krävande process för såväl säljare som köpare. I denna guide tänkte vi därför gå igenom vad som kan vara bra att tänka på såväl innan, vid och efter en affärsöverlåtelse för att göra den så smidig som möjligt.

Till att börja med så finns det inga lösningar som är går att tillämpa på varje företag. Alla företag, företagsägare och företagskulturer är olika, vilket gör det viktigt att noga tänka igenom hur din situation ser ut, samt vad du önskar att åstadkomma i samband med affärsöverlåtelsen.

Vanligtvis brukar en företagsförsäljning eller ägarskifte ske på genom tre olika sätt:

• Extern försäljning
• Generationsskifte
• Avveckling av verksamheten

Planering

En viktig del för att lyckas med ett ägarbyte är god planering. Genom att tidigt planera en affärsöverlåtelse finns det större plats för besluten att mogna för alla inblandade parter. Det finns också större chans att processen blir enklare för dig och du kan känna dig mer trygg.

För att lyckas med planeringen bör du tidigt göra en överskådlig plan, där du bör fundera över hur processen kommer att gå till. I ett tidigt skede bör du därför fundera över följande punkter:

• När ska överlåtelsen ske?
• Hur förbereder jag mig på bästa sätt, både legalt och skattemässigt?
• Vad ska jag göra efter detta?
• Ska bolaget säljas externt eller ska någon inom familjen ta över?
• Vilken aktör kan hjälpa mig vid försäljningen?

Tänk också på att en affärsöverlåtelse också kan tas emot med blandade känslor av såväl kunder som anställda. Därför bör det också finnas någon typ av planering för detta. Ett alternativ kan också vara att genomföra en anonym försäljningsprocess, vilket oftast är fallet.

För att företaget inte ska ta skada eller tappa fart under försäljningsprocessen, kan det också vara ett smart val att tidigt överväga att anlita en företagsförmedlare. Genom att anlita en företagsmäklare får du hjälp genom hela försäljningsprocessen med såväl ekonomi som juridik, samt andra krävande delar som processen innefattar.

Förberedelse och analys

När du väl inlett processen av att sälja verksamheten är det dags att både förbereda dig och analysera de planerade åtgärderna. Detta inkluderar såväl ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågor som oftast är de allra viktigaste.

Även i detta skede finns det en del frågor som du bör ställa till dig själv och fundera över:

• Vad ska överlåtelsen omfatta?
• Hur ska den framtida bolagsstrukturen se ut?
• Vilka eventuella skatteeffekter kommer ske?
• Hur hittar jag rätt köpare?
• Var finns aktierna i bolaget?

Desto bättre du förberett både dig själv och företaget, desto kortare blir vanligtvis tiden det tar för försäljningen att genomföras. Tänk dock på att förberedelserna ofta tar längre tid än vad man tror.

Försäljning

När tiden för överlåtelsen väl är inne och du och köparen har enats om en köpeskilling, tillkommer vanligtvis en mängd praktiska detaljer. Detta handlar vanligtvis om olika dokument som behöver upprättas och signeras.

Exempel på dokument som behöver upprättas är:

• Överlåtelseavtal
• Gåvobrev
• Reverser

Efter en försäljning

Efter en affärsöverlåtelse är det många som behöver tid att reflektera över vad man ska göra i framtiden. Har försäljningen skett extern är chansen dock stor att det finns en del kapital som behöver förvaltas. Detta kapital ska självklart förvaltas på bästa möjliga sätt, vilket är upp till dig att bestämma.

Ta hjälp av oss på Länia

Ifall du önskar hjälp med en affärsöverlåtelse, kan du med fördel ta hjälp av oss på Länia Företagsförmedling. Vi är rikstäckande kedja med över 25 kontor över hela landet och 40 företagsmäklare. Något som gör att vi kan erbjuda kvalificerade tjänster i samband med köp och försäljning av företag inom hela Sverige.

Efter våra 25 år inom branschen har vi utvecklat vår egen metodik och infrastruktur för att kunna förmedla företag på ett effektivt och sunt sätt. Detta gör att vi både underlättar affärer för dig som vill köpa, sälja eller värdera företag oavsett bransch och storlek på uppdrag.

Tveka inte på att kontakta oss med dina frågor kring företagsaffärer eller värderingar!

© Copyright 2022