Sälja, köpa eller värdera företag

Företagsförvärv

Företagsförvärv kallas det när en utomstående person eller intressent köper ett bolag. Den som köper är antingen ett företag, juridisk person eller fysisk person. Skillnaden är att fysisk person är en individ medan en juridisk person är en sammanslutning av personer som kan äga tillgångar och ha skulder.

Det företag som köps kallas ofta målföretag.

Vad är inkråmsöverlåtelse

Det enklaste fallet av företagsförvärv är att alla aktier byter ägare. Men det finns även situationer då bara tillgångar i ett bolag övertas vilket kallas inkråmsförvärv eller inkråmsöverlåtelse.

Lag – vikten av juridisk rådgivning

När ett företag köps så ligger det självklart mycket förhandlingar bakom och ofta även en bolagsvärdering. Detta är för att både köpare och säljare vill göra en så bra affär som möjligt. Men utöver detta är det väldigt viktigt att företagsförvärvet sker i enlighet med Sveriges lagar. Det är väldigt viktigt att en juridiskt kunnig är inblandad i det hela; annars kan det leta till en del tråkiga överraskningar. Om man t ex köper ett helt företaget (dvs inte inkråmsförvärv) övertar man nämligen eventuella skatteskulder, pågående rättsprocesser och skadeståndskrav.

Företagsförvärv checklista

Vid företagsförvärv så finns det några aspekter som är extra viktiga att tänka på. Detta är inte på långa vägar en heltäckande lista; men kan vara en start för att sätta sig i området.

Företagets:

  1. omvärld – Här är det relevant att fråga sig vilken marknad som företaget verkar på – dels var det befinner sig geografiskt men vilken bransch eller annat som utmärker miljön runtom.
  2. förmåga att hävda sig i konkurrensen – Vad säljer man för produkter? Hur mycket kostar dem? Har man budget och möjlighet att marknadsföra sig? Det finns otroligt många frågor man bör ställa sig här och vad man försöker hitta är sådant som visar att företaget har en fördel gentemot konkurrenterna.
  3. Resurser och inre effektivitet – Detta säger egentligen sig självt; en firma som har mer resurser och är mer effektiv än sina konkurrenter kommer också vara mer värt; allt annat lika. Det kan däremot vara svårare att säga vad resurserna är värda. De kanske håller på att bli omoderna eller liknande.
  4. Personalens kompetens – Kompetens är nog det svåraste att mäta. Visst kan man se vilken utbildning de anställda har och hur många år de har jobbat inom branschen. Det är däremot svårt att värdera detta rent praktiskt om man inte är insatt själv.

Som du säkert har märkt så finns det väldigt mycket att tänka på – både som köpare och säljare – vid företagsförvärv. Detta är däremot bara en bråkdel av allt som man kan ta hänsyn till. Om du på något sätt ska vara inblandad i ett företagsförvärv så ska du kontakta Länia. Vi har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser.

© Copyright 2022