Sälja, köpa eller värdera företag

Att tänka på vid försäljning av inkråm

Ett företag kan överlåtas i form av aktier i ett aktiebolag, andelar i ett handelsbolag eller genom inkråm. I denna guide kommer vi gå igenom vad som kan vara bra att tänka på vid försäljning av inkråm.

Vad är inkråm?

Vid försäljning av inkråm överlåtes hela eller delar av affärsrörelsen (företagets tillgångar), men inte organisationsnummer. Exempel på inkråm är maskiner och utrustning, inventarier och lager.

Det företaget som tar över inkråmet har inte heller något juridiskt ansvar för den tidigare verksamheten eller dess förpliktelser, bortsett från det som regleras i överlåtelseavtalet. Det är dock vanligt att personalansvar, anställningsvillkor och arbetstider följer med till det företag som tar över inkråmet. I vissa fall kan det dock göras undantag.

Vad ska man tänka på?

Oavsett hur du väljer att överlåta ditt företag så är det oftast en lång process med mycket att tänka på. Detsamma gäller vid försäljning av inkråm. För att underlätta processen så är det viktigt att starta planeringen i god tid, samt tänka igenom de olika faserna grundligt.

Nedan kan du läsa om några punkter som kan vara bra att tänka på inför försäljning av inkråm:

  • Motiv – tänk igenom varför du vill sälja bolaget, samt hur stor del du vill överlåta.
  • Köpare – fundera över vilken typ av köpare du tänker dig. Det är exempelvis vanligt att man säljer inkråmet till eventuella delägare, någon eller några av de anställda alternativt andra företag som är verksamma inom samma bransch.
  • Struktur – gå igenom bolagets nuvarande organisation så att de inte står och faller på dig. Ifall bolaget har en stark och välmående organisation blir det också oftast enklare att sälja.
  • Framtid: sist men inte minst bör du också tänka igenom hur framtiden ser ut för dig efter försäljningen. Du bör exempelvis fundera på hur din roll kommer se ut, samt kontrollera vilka skattemässiga konsekvenser det får.

Utöver detta så bör du också överväga att anlita en kvalificerad rådgivare som kan göra opartiska bedömningar och hjälpa dig igenom processen. De smidigaste affärsöverlåtelserna sker vanligtvis genom en företagsförmedlare.

Ta hjälp av oss på Länia

Ifall du behöver hjälp med försäljning av inkråm, kan du med fördel ta hjälp av oss på Länia Företagsförmedling. Idag är vi en rikstäckande kedja med över 25 kontor över hela Sverige. Något som gör att vi kan tillhandahålla kvalificerade tjänster i samband med köp och försäljning av företag, oavsett var i landet du befinner dig.

Efter våra 25 år inom branschen har vi utvecklat vår egen metodik och infrastruktur för att kunna förmedla företag på ett effektivt och sunt sätt. Detta gör att vi både underlättar affärer för dig som vill köpa, sälja eller värdera företag oavsett bransch och storlek på uppdrag.

Tveka inte på att kontakta oss med dina frågor kring företagsaffärer eller värderingar!

© Copyright 2022