Sälja, köpa eller värdera företag

Hur värderar man ett bolag?

Går du i säljtankar eller av någon annan anledning vill veta hur man värderar ett bolag? I så fall är denna guide för dig. Här kommer vi att gå igenom hur en företagsvärdering går till.

Varför du bör göra en företagsvärdering

Att ta reda på värdet av ett bolag kan vara intressant vid såväl försäljning och köp av ett företag, samt vid investeringar. Värderingen är till för att skaffa en realistisk bild av verksamhetens värde och underlättar vanligtvis köpeskillingen vid en affärsöverlåtelse.

Många företagare ser på sin egna verksamhet som sitt livsverk, vilket gör att de flesta många gånger har för höga förväntningar på värdet av företaget. För att ta reda på ett realistiskt värde av verksamheten bör du därför göra en oberoende värdering.

Det är dock viktigt att tänka på att värderingen bara utgör en fingervisning på vad försäljningspriset bör vara vid en eventuell försäljning. Det som alltid avgör köpeskillingen i slutändan är hur mycket köparen är villig att betala.

Hur värderas ett företag?

För att avgöra vad ett företag är värt finns ett flertal teoretiska modeller som används. Vilken metod som ska användas för att värdera just ditt företag beror på hur verksamheten ser ut idag, samt vilken bransch bolaget är verksam inom.

Nedan kan du läsa om några av de metoder som används:

Substansvärdering 

Vid en substansvärdering värderas företaget utifrån dess egna kapital, vilket är skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder.

Det som är positivt med denna typ av värdering är att den inte kräver några antaganden, utan endast går på fakta. Den värderar enbart de tillgångar och skulder som finns att inom bolaget.

Till nackdelarna med denna metod hör att den inte tar i beaktande hur bolagets tillgångar används. Metoden tar inte heller hänsyn till företagets affärsidé.

Avkastningsvärdering

Bland alla de olika värderingsmetoderna är avkastningsvärdering den mest använda. Anledningen till detta är att den kan tillämpas på i princip alla företagsformer samt branscher.

Till nackdelarna hör dock att avkastningsvärderingen är mer komplicerad än andra metoder, samt att den grundar sig i antaganden.

Denna värderingsmetod utgår ifrån företagets genomsnittliga resultat under de senaste två till tre åren tillbaka i tiden, samt det förväntade genomsnittliga resultatet några år framåt. Det totala resultatet räknas sedan ihop med en faktor som vanligast är ett tal mellan 3 och 7.

En låg faktor indikerar att risken anses som hög och att priset bör vara lågt, respektive tvärtom.

Som vi nämnde kan denna metod användas på alla företagsformer och branscher. Den används dock främst när du vill värdera ett företag som gör vinster baserat på personal, affärsidé och marknad. Kort och gott faktorer som inte ingår i balansräkningen.

Likvidationsvärdering

Vid en likvidationsvärdering värderas företaget på vad man skulle få betalt för tillgångar om företaget avvecklades. Värdet på bolaget är alltså det som återstår när alla tillgångar har sålts, alla skulder betalats och avvecklingskostnader dragits av.

Det är dock viktigt att tänka på att värdet kan variera stort beroende på vilken värderingsmetod du använder. Detta innebär att det verkliga och mest realistiska värdet för just ditt företag kan ligga mellan flera metoders värde. Använd därför två till tre olika metoder för att få en mer rättvis bild.

Låt oss på Länia värdera ditt bolag

För att lyckas göra en kvalificerad bedömning av ditt företags värde, bör dock värderingen överlämnas till en företagsmäklare, revisor eller bank.

Vi på Länia har varit verksamma i 25 år och arbetar rikstäckande med att erbjuda kvalificerade tjänster i samband med köp och försäljning av företag. Genom dessa år har vi utvecklat vår egna metodik och infrastruktur för att förmedla företag både effektivt och sunt.

Detta gör att vi underlättar och konkretiserar affärer för dig som köpa, sälja eller värdera ett företag oavsett bransch eller storlek.

Tveka inte på att kontakta oss med dina frågor kring företagsaffärer eller värderingar. Vi ser fram emot att höra från dig!

© Copyright 2022