Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Kvinnlig företagsamhet ökar mest

Totalt är 850 000 människor företagsamma i Sverige, enligt Svenskt Näringslivs kriterium. 2013 ökade de med cirka 12 000 personer, vilket motsvarar 1,4 procent. Det är något bättre jmf med 2012.

Kvinnlig företagsamhet ökade något snabbare än den totala företagsamheten under 2013. 5 600 kvinnor har under året engagerat sig i företagande – en tillväxttakt på 2,2 procent. Totalt är 257 000 kvinnor, eller 7,3 procent av den kvinnliga befolkningen, företagsamma. Stockholm har högst andel företagsamma kvinnor, men den snabbaste ökningen skedde i Jämtland. (Svenskt Näringsliv 13 feb 2014)


Tillbaka
© Copyright 2022