Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Följer de anställda med vid försäljning av inkråm?

Ja, anställningen följer rörelsen, inte bolaget.


Tillbaka
© Copyright 2022