Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Går det att sälja ett olönsamt företag?

Generellt sett är ett företags uthålliga vinstnivå grunden för värdet i bolaget. Det medför att ett icke vinstgivande företag i allmänhet är svårt eller omöjligt att hitta köpare till. Det kan dock finnas andra faktorer/tillgångar i företaget, som gör en företagsaffär möjlig. Det kan vara kundstocken, varumärke, patent, bindande avtal, tillväxtbolag eller andra väl underbyggda faktorer som gör att det ändå kan finnas ett köparintresse.


Tillbaka
© Copyright 2021