Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Hur lång tid tar det att sälja företaget?

Tiden för att genomföra en företagsaffär varierar stort. Normalt, från det att man som säljare bestämt sig för en försäljning, brukar processen ta 4-12 månader. Det är dock många faktorer som spelar in. Är företaget tillräckligt förberett för försäljning? Befinner sig företaget i en ”het” eller mogen bransch? Var är företagets geografiska belägenhet? Hur ser omvärlden ut, konjunkturläge etc? Hur ser företagets historia respektive framtidsutsikter ut? Vilka unika krav ställs i affärer från köparens respektive säljarens sida? Vilka krav ställs på köpares kompetens/branschkunskap?


Tillbaka
© Copyright 2022