Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Hur sker betalningen vid en företagsaffär?

Själva betalningen kan ske på många olika sätt. Det vanligaste är dock att betalningen sker kontant på tillträdesdagen. Ofta kan köparen finansiera en del av betalningen med hjälp av ett lån eller en s.k. förvärvskredit från en bank. Ibland kan köpare och säljare komma överens om att en viss del av betalningen ska ske över en period och eventuellt också kopplas till företagets framtida utveckling.


Tillbaka
© Copyright 2022