Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Kan man sälja delar av ett företag?

I de flesta fall vill köparen förvärva hela företaget. Vissa köpare kan dock tänka sig att köpa andelar i ett företag. Detta skapar dock nya frågeställningar av karaktären; kommer det vara en aktiv eller passiv delägare, hur stor andel och därmed vilken bestämmanderätt och i vilka frågor, vilka förväntningar och målsättningar kommer en delägare ha, och framförallt om det finns förutsättningar för att man ska kunna samarbeta. Det finns också situationer där man kan sälja vissa delar av verksamheten som t.ex. en viss tillverkning, kundstock eller liknande. Detta bör dock förberedas noggrant genom att den delen skiljs ut till ett eget bolag. Det finns i princip ingen marknad för andelar i onoterade mindre/medelstora företag och därför får det anses som mycket svårt eller t.o.m. omöjligt att hitta köpare för andelar i dessa.

Undantaget är utvecklings- eller tillväxtbolag oftast i mer eller mindre ”heta” branscher och som behöver tillskott av riskkapital för att utvecklas vidare. Verksamheter i denna fas kan söka finansiering bl.a. genom att erbjuda delägarskap för riskkapitalbolag. Det finns även en del statliga och offentliga organisationer, som t.ex Almi Invest, som kan erbjuda riskkapital för innovationsföretag i tidig fas.


Tillbaka
© Copyright 2022