Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Måste jag som säljare stanna kvar i företaget efter försäljningen?

Det är vanligt att en köpare önskar behålla säljaren i företaget under en viss tid. Det grundar sig på att man vill vara trygg i övergången mellan ägare och säkerställa att såväl personal som produktion fungerar. Dessutom är kompetensöverföringen viktig!

Tiden som säljaren stannar kvar varierar. Det kan handla om allt från några dagar till flera år. Avgörande är hur pass ”självgående” verksamheten är, hur mycket kunskap som säljaren själv besitter och inte minst vilken profil/kompetens köparen besitter.


Tillbaka
© Copyright 2022