Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

När ska man sälja ett företag?

Först och främst, när man har bestämt sig, den perfekta tidpunkten är nästan omöjlig att pricka in. Oftast väntar man för länge, ett absolut råd är att man definitivt ska sälja innan man måste. Att hitta rätt köpare tar ofta tid och kraft, dessutom behöver man räkna med att stanna kvar i verksamheten under en kortare eller längre tid. Väntar man då för länge är risken stor att man får ha företaget kvar längre än man tänkt sig. Då kan även motivation och engagemang svikta vilket leder till att företaget går sämre och blir svårsålt.

Man ska sälja företaget när det går bra. Köpare är intresserade av framtiden och av historiken, framgång med ökande omsättning och ökad vinst värderas alltid högre än en vikande utveckling.

Sälj när branschen är ”het”. Alla branscher har sina cykler och det gäller att inte vänta för länge om man befinner sig i uppgångsfasen, risken är precis som med aktier att man missar toppen och istället får sälja i nedgångsfasen.

Sälj inte före större förändringar eller avtalsteckningar, sälj istället när förändringarna är genomförda och man kan påvisa en ”säker” framtid.


Tillbaka
© Copyright 2022