Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Säljer man inkråmet (rörelsen) eller aktiebolaget?

Idag är det vanligast att man säljer bolaget (d.v.s. aktierna), men vilket man väljer beror på ett stort antal faktorer. Att sälja genom aktieöverlåtelse är oftast en fördel (eller förutsättning) eftersom alla avtal knutna till bolaget oftast följer med utan problem eller omförhandlingar. Personalen övergår utan extra förhandlingar. Ägs det överlåtna bolaget av ett moderbolag utgår heller ingen skatt vid försäljningen.

En inkråmsförsäljning kan vara en fördel om det finns mycket kapital eller rörelsefrämmande tillgångar i bolaget och det finns få eller inga avtal knutna till rörelsen samt om det finns risk för kommande krav som kan ställas på bolaget pga historiken (garantiåtaganden, skatter, etc).


Tillbaka
© Copyright 2022