Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Vad kan man göra för att underlätta en företagsaffär?

Det finns många fallgropar och hinder för företagsaffärer. Det mest centrala är att man som säljare måste vara mentalt och känslomässigt redo. Företaget ska också vara förberett för en försäljning genom att all viktig information finns tillgänglig och sammanställd (bokföring, avtal, budget, kunder, personal, inventarier, varulager, organisation och struktur etc.) för köparen.

Det ska vara lätt att analysera och genomlysa företaget för köparen. Alla rörelsefrämmande tillgångar eller verksamheter ska vara separerade och avyttrade innan säljprocessen påbörjas.

En relevant och objektiv värdering underlättar alltid affären.


Tillbaka
© Copyright 2022