Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Hur värderar man ett företag?

Det finns ett flertal teoretiska modeller för företagsvärdering. Dessa modeller måste användas tillsammans med företags- och omvärldsanalys samt att en erfaren person måste göra kvalificerade bedömningar för att ge ett resultat som inte bara är teoretiskt beräknat, utan också är förankrat i den situation och verklighet det aktuella företaget befinner sig i. Skillnaden i värde är också stor mellan företag i olika branscher, storlek, geografisk belägenhet, lönsamhet, tillgångar etc.

Viktiga parametrar att utgå från vid en värdering är uthållig vinstnivå, branschtillhörighet, varumärke/unikitet, tillgångar, strukturkapital, starkt eller svagt personberoende till ägare och vilken tillväxtpotential som finns.

Företagsvärderingar görs av företagsmäklare, revisorer och banker. Det finns också möjlighet att värdera bolag på internet med hjälp av olika värderingstjänster. Dessa värderingar blir dock mycket ytliga och schabloniserade, en internetvärdering är inte ett underlag som kan användas för att säkerställa ett företags verkliga värde.


Tillbaka
© Copyright 2024