Sälja, köpa eller värdera företag

Vår metod

Företagsöverlåtelser

Vid komplexa och resurskrävande företagsförvärv kan det uppstå en del frågeställningar. Länia Företagsförmedling har erfarna mäklare och rådgivare med gedigen och bred erfarenhet för att kunna hjälpa både köpare och säljare av företag. Vi hjälper dig med all handläggning och garanterar givetvis full diskretion.

Företagsöverlåtelse med Läniametoden

Våra projektledare, mäklare och rådgivare arbetar med att kvalitetssäkra företagsöverlåtelsen efter Läniametoden. En väl förberedd företagsöverlåtelse tjänar säljaren på och det ökar värdet på företaget.

Först görs en strukturerad dokumentation med en säljande beskrivning av företaget. Denna beskrivning fungerar som ett värdefullt köpunderlag till både köpare, rådgivare och bank. Med en professionell presentation marknadsförs förvärvsobjektet aktivt och engagerat mot potentiella köpare. Säljaren får möta utvalda intressenter för vidare diskussion och aktiva förhandlingar. På uppdrag av köparen görs en företagsbesiktning eller due diligence, med en finansiell rapport av samtliga förhållanden i företaget.

Vi deltar i överlåtelseförhandlingen med strategiska förslag som landar i ett juridiskt korrekt avtal som alla parter är nöjda med. Våra rådgivare kan också bistå vid eventuella  uppföljningar och framtida avstämningar mellan säljare och köpare. Allt för att säkerställa att hela försäljningsprocessen fungerat tillfredställande för samtliga parter.

LäniaMetoden vid företagsförsäljning innehåller bland annat:

  • Diskret handläggning
  • Kvalificerad företagsvärdering
  • Professoinellt sammanställd företagspresentation
  • Stort eget kontaktnät med rikstäckande bearbetning
  • Aktiv marknadsföring och engagerat säljarbete för att finna rätt köpare till företaget
  • Förhandling med potentiella köpare
  • Upprättande av överlåtelseavtal och övriga handlingar
  • Uppföljning efter avslutad företagsöverlåtelse

 

© Copyright 2024