Sälja, köpa eller värdera företag

Företagsvärdering

Företag- och bolagsvärdering

Är du intresserad av att få veta värdet på ditt lilla eller stora företag eller kanske bolag? Aktiebolag behöver värderas, för att man ska kunna bedöma företagets kreditvärdighet. Ska kanske någon köpa in sig i företaget eller bolaget eller ska en ägare lösas ut? En företagsvärdering är av stort intresse vid både försäljning och köp eller investering av ett företag. En kvalificerad värdering, underlättar vid överenskommelsen av priset på företaget. Vid en bankfinansiering kräver oftast kreditbolagen en värdering.

Det finns ett flertal teoretiska modeller som används vid värdering av företag och vi hjälper dig att förstå innebörden och räknar fram rätt värde. Metoderna ska värderas tillsammans med erfarenhet, företagsanalys och kvalificerade bedömningar. Vidare ska hänsyn tas till den dagsaktuella situationen, bransch och verklighet som företaget befinner sig i.

Hur värderas ett företag?

Gällande bedömningskriterier:

– historik

– bransch

– nuvarande verksamhet

– risker

– tillväxtmöjligheter

– framtidsprognos

Hur värderas ett bolag? Ska du sälja eller köpa ett annat bolag? Ska du kanske investera i ett handels- eller aktiebolag? Vilken metod som ska användas beror på hur verksamheten ser ut idag och i vilken bransch bolaget verkar i. En tydlig historia över ekonomin ska alltid presenteras.

Länia Företagsvärdering består av en skriftlig rapport och dokumentation innehållande:

  • Fakta om företaget (värderingsobjektet)
  • Omfattning och begränsningar
  • Sammanfattande värdebedömning
  • Beskrivning av marknad och konkurrenter
  • Beskrivning av företaget
  • Ekonomisk analys av företaget

 

 

 

© Copyright 2024