Sälja, köpa eller värdera företag

Kunskapsbank

Att tänka på vid försäljning av inkråm

Ett företag kan överlåtas i form av aktier i ett aktiebolag, andelar i ett handelsbolag eller genom inkråm. I denna guide kommer vi gå igenom vad som kan vara bra att tänka på vid försäljning av inkråm.

Läs mer…

Företagsförvärv

Företagsförvärv kallas det när en utomstående person eller intressent köper ett bolag. Den som köper är antingen ett företag, juridisk person eller fysisk person. Här kan du lära dig mer om vad företagsförvärv är, samt hur de går till.

Läs mer…

Hur värderar man ett bolag?

Går du i säljtankar eller av någon annan anledning vill veta hur man värderar ett bolag? I så fall är denna guide för dig. Här kommer vi att gå igenom hur en företagsvärdering går till.

Läs mer…

Så lyckas du med smidiga affärsöverlåtelser

Affärsöverlåtelser i samband med försäljning eller köp av ett företag kan vara en krävande process för såväl säljare som köpare. I denna guide tänkte vi därför gå igenom vad som kan vara bra att tänka på såväl innan, vid och efter en affärsöverlåtelse för att göra den så smidig som möjligt.

Läs mer…

© Copyright 2024