Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Vad är en Due Diligence?

En due diligence är en form av företagsbesiktning som görs av den köpande parten för att säkerställa att allt är i sin ordning. Due diligence arbetet är själva beslutsunderlaget som köparen/köparna utgår från. Ofta anlitas externa konsulter för att genomföra detta arbete.

Arbetet går generellt till så att man samlar in och analyserar all tillgänglig information om företaget som är till salu. Det rör sig oftast om finansiell, legal, skattemässig och strukturell information.

En due diligence varierar i omfattning beroende på företagets storlek och komplexitet samt med köparens krav.


Tillbaka
© Copyright 2024